Dat du meen Leevsten büst

Dat du meen Leevsten büst GM-Song

1. Dat du min leevsten büst,
dat du woll weeßt,
||: kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht,
segg, wo du heeßt. :||

2. Kumm du ümm Middernacht,
kumm du Klock een !
||: Vader slöpt, Moder slöpt,
ick slap alleen. :||

3. Klopp an de Kammerdör,
fat an de Klink.
||: Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind :||

4. Kummt dann de Morgenstund,
kreit de oll Hahn,
||: Leevster min, Leevster min,
denn mößt du gahn :||

5. Sachen den Gang henlank,
ließ mit de Klink !
||: Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind :||


© 1998 webmaster@wtower.de

home/liederbuch/inhalt